Werkwijze
IM results gaat voor zichtbare resultaten op korte en langere termijn. Met een pragmatische aanpak worden projecten gerealiseerd, veranderingen doorgevoerd en adviezen gegeven. De werkwijze van IM results bij alle interim management opdrachten is:

Fase 1: Duidelijke formulering van de vraag
Analyse / onderbouwing van de aanleiding en doelstellingen
Vaststellen (veranderings)potentieel van de organisatie
Fase 2: Ontwerpen plan van aanpak
Organiseren plan van aanpak in functie van de nieuwe strategische doelstellingen
Fase 3: Uitvoeren en managen plan van aanpak
Verankering in de organisatie
Fase 4: Evaluatie bij de afronding
Overdracht aan de opvolger